ŻYWKI Siedlisko u Szczygłów

ŻYWKI Siedlisko u Szczygłów

Informacje
pakiety rodzinne

właściciel Tomasz Szczyglewski
Wpis do "Ewidencji pól namiotowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie" Urząd Gminy Kruklanki: 9.06.2008
Nr karty ewidencyjnej: OPF.403-3/2008