ZYPRUS Szkoła Języków Obcych

  • Nazwa firmy

    ZYPRUS Szkoła Języków Obcych

  • Nazwa skrócona

    ZYPRUS (filia)

  • Adres

    ulica: ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

Branża
Na rynku szkoła istnieje od 2001 roku. Filie znajdują się w kilku większych miastach województwa warmińsko-mazurskiego oraz innych regionach Polski.

ZYPRUS Szkoła Języków Obcych prowadzi zajęcia w we własnych salach wykładowych oraz na terenie firm, urzędów i szpitali. Szkoła bierze czynny udział w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dokształcanie osób pracujących chcących podnieść swoje kwalifikacje.
Do tej pory dzięki realizowanym projektom unijnym, przeszkolono już 390 osób, w tym pracowników służby zdrowia oraz osoby zatrudnione w branży turystycznej.

Lektorzy to grupa doskonale przeszkolonych, młodych, kreatywnych ludzi, którzy z pasją realizują swoje ambicje językowe, gwarantując wspaniałą atmosferę oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć. Nadzór merytoryczny sprawują zatrudnieni w szkole metodycy oraz organizacje m.in. ETS, ECDL, AVALON, z którymi prowadzona jest stała współpraca.

Szkoła jest jedynym właścicielem licencji AVALON Direct English w miastach, w których są jej placówki.

Od 2007 roku Zyprus jest współzałożycielem i członkiem GRUPY EDUKACYJNEJ, w której skład wchodzą szkoły językowe z Elbląga, Olsztyna, Giżycka, Kętrzyna, Mrągowa i Bartoszyc. Dzięki tej współpracy możliwy jest szeroki wybór usług edukacyjnych, w tym oprócz szkoleń językowych, przygotowanie do egzaminów TELC, TOEIC, TOEFL, szkolenia interpersonalne oraz kursy komputerowe zakończone certyfikatem ECDL.

W ofercie również szereg kursów "szytych na miarę" - dostosowanych programowo i organizacyjnie do indywidualnych potrzeb klientów.

Godziny otwarcia
16.00 - 20.00