Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

 • Nazwa firmy

  Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

 • Nazwa skrócona

  ZUwP

 • Adres

  ulica: Gdańska 11/2
  Nr domu: 11
  Nr lokalu: 2
  11-500 Giżycko

Branża
ODDZIAŁ MAZURSKI
(Koła: Giżycko, Banie Mazurskie, Kruklanki, Węgorzewo, Wydminy)
Celem Oddziału jest reprezentowanie społeczności ukraińskiej Polski na forum narodowym oraz w strukturach międzynarodowych, organizacji, zajmujących się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych.

Władze:

Jan Pik - Przewodniczący
Jarosław Oryńczak - Z-ca przewodniczącego
Wiktoria Petiuk - sekretarz
Nadzieja Mirosława Kowal - skarbnik

KOŁO W GIŻYCKU
Celem Koła jest integracja ludności pochodzenia ukraińskiego oraz pielęgnowanie jej kultury, a także kultywowanie mowy, tradycji i obrzędów mniejszości ukraińskiej.