ZSKŚiA w eksperymencie ZERO WASTE

Recykling i ponowne wykorzystanie odpadów w życiu codziennym to temat, nad którym wspólnie pochylili się uczniowie ZSKŚiA i pracownicy MZMGO. Młodzież i specjaliści połączyli siły i uczą się od siebie. 

Dotychczasowe działania w ramach podpisanego programu współpracy pomiędzy Mazurskim Związkiem Międzygminnym - Gospodarka Odpadami a Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku to "Eksperyment ZERO WASTE", wizyta w wejherowskiej, nowoczesnej EkoFabryce przetwarzania odpadów i najnowszy projekt, który wystartuje po raz pierwszy 13 grudnia - "Festiwal Recyklingu PoRzeczka".

Eksperyment ZERO WASTE

ZSKŚiA plakat

W projekcie udział wzięli uczniowie klas 1 i 2 ZSKŚiA. Na początek, młodzież spotkała się ze specjalistami w zakresie edukacji klimatycznej. Wykładowca UWM Piotr Jachimowicz opowiedział im “Czym jest mikroplastik i jak wpływa na nasze życie”. Drugim prelegentem była Dominika Lenkowska-Piechocka, edukatorka i influencerka do spraw klimatu, która przybliżyła uczestnikom temat filozofii zero waste w życiu codziennym.

 

Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Ten etap zakładał dwutygodniowy monitoring ilości produkowanych śmieci. W pierwszym tygodniu, młodzież skrupulatnie notowała ilość puszek, obierków, worków foliowych i innych śmieci, które udało im się wyprodukować w życiu codziennym bez żadnych zmian. Drugi tydzień projektu, zakładał wdrożenie do dnia codziennego 5 zasad Zero Waste:

  1. odmawiaj, 
  2. redukuj zużycie,
  3. ponownie użyj,
  4. przerabiaj,
  5. co jest naturalne zwróć naturze.

Na koniec, młodzież porównała ze sobą oba tygodnie. Wyniki i wnioski, zostały przedstawione przez uczestników, w formie prezentacji, z udziałem współorganizatorów akcji.

Wizyta w EkoFabryce

Eksperyment ZERO WASTE zwieńczyła jesienna wizyta w EkoFabryce działająca przy Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie Sp z o.o.. Specjaliści MZMGO wybrali to miejsce, by pokazać uczniom, że są takie miejsca, gdzie odpady naprawdę dostają drugie życie. To nowoczesne miejsce gospodarowania odpadami, pełni także funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej. W obiekcie znajdują się warsztaty do naprawy przedmiotów i sprzętów, biblioteka z odzysku, ścieżka edukacyjna dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty „Zrób to sam”. Ponadto organizowane są konferencje, szkolenia oraz spotkania o tematyce ekologicznej. Wizyta w Ekofabryce zainspirowała uczniów do kolejnych działań. 

ZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGOZSKŚiA i MZMGO
Fotorelacja z wspólnego projektu MZMGO i ZSKŚiA

Festiwal Recyklingu PoRzeczka

W efekcie dotychczasowej współpracy z MZMGO, młodzież ZSKŚiA wpadła na pomysł organizacji szkolnego Festiwalu Recyklingu. Organizatorzy apelują do swoich kolegów, by przejrzeli swoje szafy, biblioteki, zbiory i wybrali z nich rzeczy, z których już nie korzystają, a mogą posłużyć innym. 

Plakat

 

Wspólne działania Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami i Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Rolnictwa dają nadzieję na zmianę postaw wśród społeczeństwa i nowe spojrzenie na rzeczy używane.