17 czerwca | Czasowe zmiany w organizacji ruchu

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

 

W związku z planowanym KOROWODEM FESTIWALOWYM uczestników 25. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego, w dniu 17 czerwca 2023 r. (sobota) w godz. 16.30 - 17.30 w Giżycku, nastąpi zmiana czasowa organizacji ruchu w rejonie ulic:

ul. Moniuszki 1 (od pomnika Żołnierzy AK i Sybiraków) - most obrotowy - ul. Olsztyńska - Rondo im. św. Jana Pawła II - ul. Warszawska - Pasaż Portowy (fontanna).

 

O godz. 14.30 nastąpią przygotowania do oznakowania dróg.

Przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego nastąpi do godz. 18.00.

 

Program 25. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego

 

 

Podstawa prawna:

  • Zezwolenie Starosty Powiatowego w Giżycku WK. 7130.13.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.,
  • Zezwolenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie RD-5719/4819/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
  • ustawa „Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. 2003 Nr 58, poz. 515) z późniejszymi zmianami, które określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
  • ustawa o zmianie ustawy – „Prawo o ruchu drogowym” z 2003 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1451).

 

Informacje: organizator