Zmiana organizacji ruchu | Al. 1 Maja

Zgodnie z zapowiedzią Przedsiębiorstwa Robót Drogowych we wtorek 8 listopada 2022 r. w godzinach przedpołudniowych, nastąpi zmiana w organizacji ruchu na odcinku al. 1 Maja i części ul. T. Kościuszki.

Nastąpi zamknięcie odcinka al. 1 Maja od Komendy Powiatowej Policji do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki, skrzyżowania oraz części ul. T. Kościuszki. W dalszym ciągu częściowo będzie zamknięta ul. Kopernika. Przywrócony zostanie ruch na al. 1 Maja, od hotelu Wodnik do budynku Urzędu Miejskiego. Dojazd do stacji benzynowej Orlen i Urzędu Skarbowego będzie możliwy od strony ul. Daszyńskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, od wtorku 8 listopada 2022 r., od godzin przedpołudniowych, dojazd do Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego będzie się odbywał od strony al. 1 Maja. Brama z tyłu budynku urzędu zostanie zamknięta tego dnia po zmianie regulacji ruchu.

Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowania, stosowanie się do znaków i zachowywanie szczególnej ostrożności.

 

fot. gizycko.pl | K. Zadroga