Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Giżycku

  • Nazwa firmy

    Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Giżycku

  • Nazwa skrócona

    ZSS

  • Adres

    ulica: ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Justyna Matelak
Szkoła publiczna

W skład ZSS oprócz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – Specjalna
- Gimnazjum Nr 4 - Specjalne
- Internat (siedziba ul. Smętka 7)
- Świetlica

Organem prowadzącym ZSS jest Powiat Giżycki. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

ZSS prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawową jednostką organizacyjną w placówce jest oddział klasowy. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli.

Celem ZSS jest:

przystosowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie maksymalnie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod i przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu.

Godziny otwarcia
dni robocze w godzinach 7.30 – 15.00