Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

  • Nazwa firmy

    Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

  • Nazwa skrócona

    ZSE

  • Adres

    ulica: ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Henryk Kondratowicz

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Typy szkół:

Technikum Nr 2
zawody: Technik Elektronik, Technik Informatyk, Technik Teleinformatyk, Technik Mechatronik, Technik Elektryk, Technik Ekonomista

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
zawody: elektryk, elektromechanik, ślusarz

Szkoła Policealna Nr 2
zawody: technik informatyk, technik organizacji reklamy

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.30-15.00