Zakończono renowację nagrobków na zabytkowym cmentarzu żołnierskim w Giżycku

Logo

W ostatnim tygodniu sierpnia zakończyły się prace związane z renowacją nagrobków na zabytkowym cmentarzu żołnierskim w Giżycku. W ramach projektu pn. „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało odnowionych 207 nagrobków.

Prace polegały na oczyszczeniu nagrobków z mchów i porostów, odnowieniu inskrypcji i zabezpieczeniu preparatem przed ponownym porośnięciem. W pierwszej połowie września Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej planuje przeprowadzenie spotkania inaugurującego zadanie.

 

Prace renowacyjne zostały przeprowadzone przez Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej. Całe zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju.

 

Całkowita wartość zadania: 31 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków MKiDN: 25 000,00 zł

Fot. Małgorzata Karczewska, Jacek Czaplicki, Maciej Karczewski.