C Sesja Rady Miejskiej | 27 marca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 27 marca (środa) 2024 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek C sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o C sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok. PROJEKT NR 1
 6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka. PROJEKT NR 2
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2024 roku. PROJEKT NR 3
 8. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2024 rok. PROJEKT NR 4
 9. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 5
 10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w najem. PROJEKT NR 6
 11. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 7
 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości wyżej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. PROJEKT NR 9
 14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. PROJEKT NR 10
 15. Zamknięcie obrad.

 

Terminy  posiedzeń komisji Rady Miejskiej:

 

  • Komisja Spraw Społecznych - 26.03.2024r. (poniedziałek)  godz. 15:30  w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1 – Urząd Miejskiej w Giżycku al. 1 Maja 14.
  • Komisja Finansów i Gospodarki – 26.03.2024 r. (wtorek) godz. 15:00 w Biurze Rady Miejskiej nr 1 – Urząd Miejskiej w Giżycku al. 1 Maja 14.