XCVI Sesja Rady Miejskiej | 28 lutego

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 28 lutego (środa) 2023 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek XCVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o XCVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XCII/17/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 20.12.2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr XCIV/1/2024 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 17.01.2024 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr XCV/2/2024 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 02.02.2024 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Informacja Prezesa Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o o. dotycząca aktualnej sytuacji szpitala w Giżycku.
 9. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko za 2023 rok.
 10. Projekt uchwały w spr. nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Giżycku. PROJEKT NR 1
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/140/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej. PROJEKT NR 2
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2024 roku. PROJEKT NR 3
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Brunona
  z Kwerfurtu w Giżycku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 4
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Giżycku, w zakresie II modułu dotyczącego dostępu do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania Seniorów w miejscu zamieszkania, a także wsparcie finansowe gmin
  w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. PROJEKT NR 5
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 205020N ul. Gen. Orlicz – Dreszera w Giżycku. PROJEKT NR 6
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Myśliwskiej. PROJEKT NR 7
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości PROJEKT NR 8
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 20. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w najem. PROJEKT NR 11
 21. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 12
 22. Projekt uchwały w spr. nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta. PROJEKT NR 13
 23. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego
  w Giżycku. PROJEKT NR 14
 24. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego
  w Giżycku. PROJEKT NR 15
 25. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego

w Giżycku. PROJEKT NR 16

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję 2024 – 2027. PROJEKT NR 17
 2. Zamknięcie obrad.

 

Termin wspólnego  posiedzenia komisji Rady Miejskiej:

  • Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Finansów i Gospodarki - 26.02.2024r. (poniedziałek)  godz. 15:45  w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1 – Urząd Miejskiej
   w Giżycku al. 1 Maja 14.