Wyraź opinię | Projekt Strategii Rozwoju Giżycka

Zapoznaj się z projektem "Strategii rozwoju Giżycka na lata 2023-2030" i zgłoś swoje uwagi. Jest na to czas tylko do 25 września! Uwagi można także przekazać osobiście podczas spotkania w Urzędzie, 21 września. Zapraszamy!

Uwagi i propozycje można zgłaszać do dwóch dokumentów:

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ:

  • ONLINE
  • tradycyjnie: poprzez pobranie ANKIETY (do pobrania tutaj), wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Giżycku (osobiście lub pocztą na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, decyduje data wpływu do urzędu) lub wysłanie mailem na strategia@gizycko.pl. Ankiety papierowe dostępne są także w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 7.
  • Uwagi i opinie można przekazać również w formie ustnej lub pisemnej podczas dyżuru konsultacyjnego 21 września 2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w sali konferencyjnej.

    WYRAŹ OPINIĘ

Projekt „Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030” oraz formularz zgłaszania uwag jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. 122, a także opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w BIP.

Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz w BIP.

 

Link do BIP: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1219/wiadomosc/665486/strategia_rozwoju_gizycka_na_lata_20232030