Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski NGO na podstawie art. 19a

Fala

Oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu

OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2024

KULTURA, SZTUKA I OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 


OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2023


SPORT

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 1256/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r. z zakresu sportu i kultury fizycznej

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Zarządzenie nr 1213 /2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r. z zakresu sportu i kultury fizycznej

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 1154/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r. z zakresu sportu i kultury fizycznej.

 

KULTURA, SZTUKA I OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 1157/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r. z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

 


OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2022


 

SPORT

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 1028 /2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r. z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 967/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r., z zakresu sportu i kultury fizycznej

 

KULTURA, SZTUKA I OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 992/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r., z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 968/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r., z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 966/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r., z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 963 /2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r., z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 913/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r., z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 


OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2021


KULTURA FIZYCZNA

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 758/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2021 r., z zakresu kultury fizycznej.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 748/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2021 r., z zakresu kultury fizycznej.

 

OCHRONA ZDROWIA

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 712/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2021 r., z zakresu ochrony zdrowia.

 


OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2020


 

KULTURA FIZYCZNA

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 418/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2020 r., z zakresu kultury fizycznej.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 406/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2020 r., z zakresu kultury fizycznej.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 318/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2020 r., z zakresu kultury fizycznej.  


OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2019


 

KULTURA FIZYCZNA 

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 123/2019 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury fizycznej.


OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2018


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Zarządzenie nr 690/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

KULTURA FIZYCZNA

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Zarządzenie nr 702/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
Zarządzenie nr 651/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 649/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2018 r., w dziedzinie kultury fizycznej.

 

Zarządzenie nr 649/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 08.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2018 r. w dziedzinie kultury fizycznej.

 


OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2017


 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH Zarządzenie nr 419/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2017 r., w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2017 r., w dziedzinie kultura fizyczna, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 


OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2016 


 PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH Zarządzenie Nr 275/2013 Burmistrza Miasta Giżyckaz dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2013r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

  • Oferta złożona przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko na realizację zadania publicznego o nazwie "Szkolenie podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w ramach przygotowań do Mistrzostw Polski 2013"

 


 

OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2012

 


 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

Zarządzenie Nr 224 z dnia 19 listopada 2012 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2012r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

  • Oferta złożona (2.11.2012r.) przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe - Promocja Sportowych Talentów "Gizycko" na realizację zadania publicznego o nazwie " Organizacja i pokrycie kosztów pobytu sedziów i obsługi sędziowskiej na VII Andrzejkowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt - ZOBACZ
  • Oferta złożona ( 9.11.2012r.) przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk  Giżycko na realizacje zadania publicznego o nazwie "Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w ramach przygotowania do mistrzostw województwa Warmińsko - Mazurskiego" - ZOBACZ

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

Zarzadzenie Nr 229/2012 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  • Oferta złożona ( 27.11.2012r.) przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na realizacje zadania publicznego o nazwie "Organizacja orszaku Trzech Króli" - ZOBACZ

 


OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2010


 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z dnia 22 stycznia 2010r.(art. 19a ww. ustawy) do Urzędu Miejskiego w Giżycku wpłynęły następujące wnioski organizacji pozarządowych:

 

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

Zarządzenie Nr 328 /2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lipca w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert  • Oferta złożona (13.07.2010) przez Warmińsko -Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów na realizację zadanie publicznego o nazwie: "Opieka medyczna i opiekuńcza nad chorym w domu" - ZOBACZ...PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

Zarządzenie Nr 301 /2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert  • Oferta złożona (7.05.2010) przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Oddział Wielkich Jezior Mazurskich na Organizację XI Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów Kół Środowiskowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego  ZOBACZ...

 

  • Oferta złożona (14.05.2010) przez Społeczny Klub Sportowy Smol - .Bud na organizację III Giżyckiego Spotkania Szachowego  ZOBACZ... 

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie:zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

  • Oferta złożona (26.03.2010) przez Stowarzysznie Współpracy Mazursko-Francuskiej na organizację VI Koncertu Piosenki Francuskiej z okazji święta młodego wina 17.11.2010  ZOBACZ...
  • Oferta złożona (6.04.2010) przez Związek Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego Oddział w Giżycku na organizację uroczystości patriotycznych 17 września 2010  ZOBACZ...