ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek oraz ankieta kierowana do rodzin wielodzietnych

Fala

DO POBRANIA:

  • Wniosek o przyznanie Giżyckiej Karty Dużej Rodziny POBIERZ... Wniosek dotyczy również przedłużenia ważności karty i wydania jej duplikatu.

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 472/2014 r. Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 września 2014 r.

 

  • Anonimowa ankieta składana wraz z wnioskiem o przyznanie karty  POBIERZ... 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie i dołączenie do składanego wniosku o przyznanie Giżyckiej Karty Dużej Rodziny niniejszej anonimowej ankiety, która ma na celu diagnozę sytuacji i potrzeb giżyckich rodzin wielodzietnych. Państwa odpowiedzi stanowić będą niezbędny bodziec do tego, w których obszarach samorząd powinien kierować swoje działania, tak ażeby wspierać Państwa w codziennym zmaganiu się z problemami związanymi z utrzymaniem rodziny wielodzietnej.

 

Przy składaniu wniosku o przyznanie Giżyckiej Karty Dużej Rodziny w BIURZE OBSŁUGI KLIENTÓW Urzędu Miejskiego w Giżycku (parter pokój nr 7) anonimowe ankiety prosimy wrzucać do specjalnie przygotowanego pudełka (w ten sposób zachowana jest pełna anonimowość). Szczere odpowiedzi zagwarantują realny obraz sytuacji giżyckich rodzin wielodzietnych.

Wersję papierową wniosku oraz ankiety można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (parter budynku, pokój nr 7).