Warsztaty | Strategia Rozwoju Giżycka

W związku z procesem przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2023-2030 zapraszamy Państwa na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy al. 1 Maja 14 w Giżycku.

Warsztaty są adresowane do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji na terenie miasta i mają na celu poznanie problemów i kluczowych wyzwań dla rozwoju Giżycka.

 

Warsztaty

Tematyka warsztatów:

  1. Omówienie opracowanej w ramach Diagnozy analizy SWOT i zebranie propozycji zmian zaproponowanych przez uczestników warsztatów, a także opracowanie wizji i misji.
  2. Omówienie zaproponowanych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań.
  3. Określenie oczekiwanych rezultatów, mierników osiągnięcia i jednostek odpowiedzialnych dla poszczególnych kierunków działań.

Strategia rozwoju gminy stanowi kluczowy dokument, który powinna posiadać każda gmina. Określa ona kierunki rozwoju w perspektywie najbliższych lat, a ponadto jest instrumentem niezbędnym w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym dotacji unijnych.

 

Liczymy na Państwa obecność oraz aktywne włączenie się w warsztaty. Państwa doświadczenie zawodowe i życiowe związane z Miastem Giżycko będzie kluczowym elementem stworzenia wartościowej strategii rozwoju, która będzie odpowiadała potrzebom lokalnej społeczności.