Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Umiem pływać 2022

Fala

 

 

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

„UMIEM PŁYWAĆ”

Umiem pływać - nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka

Zadanie realizowane w okresie 01.02.2022-30.11.2022, w tym realizacja zajęć nauki pływania 01.04.-31.05.2022, 01.09-30.11.2022 r. (z przerwą od zajęć 01.06 - 31.08.2022 r.) jest skierowane do uczniów szkół podstawowych, kl. I-III prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. Organizatorem zajęć jest Gmina Miejska Giżycko, a realizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Oferta obejmuje bezpłatne zajęcia 20 godzinne, dla 8 grup po 15 osób, łącznie 120 uczniów. Uczestnik na zakończenie będzie miał sprawdzian z poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich oraz otrzyma dyplom z ukończenia zajęć Programu "Umiem Pływać".

 

Treść programu: [pobierz]

 

Celem projektu jest:

 

a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci,

b) nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

c) profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,

d) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z ubogich lub patologicznych rodzin,

e) edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów kąpielowych, otwartych zbiorników wodnych,

f) przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 wśród dzieci, wynikających z ograniczonych kontaktów i izolacji epidemiologicznej, wpływające na ich samopoczucie psychofizyczne.

 

Udział w zajęciach:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku (MOSiR) oraz Szkoły biorące udział w projekcie przeprowadzą rekrutację uczestników programu, z uwzględnieniem regulaminu. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

Rekrutacja uczestników zajęć w ramach projektu nastąpi w terminach:

 

a) I tura 45 uczniów - 01.02.2022 r. - 31.03.2022 r.

b) II tura 75 uczniów - 01.08.2022 r.- 30.08.2022 r.

 

W pierwszej kolejności będą kwalifikowani do udziału w zajęciach uczniowie z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pochodzących z rodzin wielodzietnych, nie umiejący pływać.

Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu dni powszednie i w weekendy, częstotliwość zajęć 1-2 razy w tygodniu przez trzech trenerów posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć. Każda grupa będzie posiadała opiekuna. Grupa objęta zostanie ubezpieczeniem NNW. W ramach projektu objęty kosztem jest wynajem pływalni.

Obiekt dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Projekt na każdym etapie przewiduje zasady równych szans, z zapewnieniem równego dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu "Umiem pływać - nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka" prowadzone będą działania promocyjno-informacyjne: strona internetowa miasta, plakaty, facebook i in.

 

W efekcie dzieci:

- aktywnie spędzą wolny czas ucząc się przy tym pływać, oswajać z wodą,

- zwiększą świadomość nt. zagrożeń związanych z wypadkami nad wodą,

- umiejące pływać  mają szansę utrzymać się na wodzie i uniknąć utonięcia,

- chętniej będą spędzały czas w okresie letnim nad jeziorami znajdującymi się w Giżycku i okolicach,.

- będą miały lepszą kondycję fizyczną i psychiczną,

- będą miały poprawioną sylwetkę ciała,

- będą miały dostęp do zajęć sportowych - nauki pływania,

- szansę na rozwój umiejętności społecznych/ integrację społeczną,

- będą miały wypracowane właściwe postawy/zachowania społeczne.

 

Zadanie „Umiem pływać - nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka” współfinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (FZSdU).

 

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości: 12 000 zł, Całkowita wartość zadania: 33 936,00 zł.