Kontakt

Kontakt

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Dane do faktury

Fala

Gmina Miejska Giżycko
Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko
NIP 845-19-51-457

 

Regon Gminy: 790 671 171

Rachunki bankowe
Podatki i opłaty należy wpłacać na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Giżycku:

1. (Budżet - podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, opłata od posiadania psów, opłata stała, skarbowa, administracyjna, miejscowa, wieczyste użytkowanie terenu, dzierżawa terenu, pozwolenie na sprzedaż alkoholu, mandaty, licencje, materiały przetargowe, opłaty w USC):
Bank Pekao S.A. 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

2. (Depozyt - wadia, dowody osobiste, dane osobowe):
Bank Pekao 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

IBAN:

PL 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
PL 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

SWIFT: PKOPPLPW