Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna

  • Nazwa firmy

    Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Górna 9, 11-500 Giżycko

Branża
Celem towarzystwa jest pogłębianie i utrwalanie wiedzy o historii, kulturze i zabytkach Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny.