TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO 2016

TERMINARZ OTWIERANIA


MOSTU OBROTOWEGO 2016


Od 1 do 28 kwietnia, od 4 do 25 maja oraz od 12 września do 31 października, w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:


 


Otwierany dla ruchu wodnego:


10.35 - 10.55 12.05 - 12.55


13.35 - 14.25


16.05 - 17.25


Przejezdny dla ruchu kołowego:


11.00 - 12.00


13.00-13.30


14.30 - 16.00 17.30 - 10.30


Od 29 kwietnia do 3 maja i od 26 maja do 11 września most będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w wymienionym przedziale godzinowym:


Otwierany dla ruchu wodnego:


8.05 - 8.25


10.35 - 10.55


12.05 - 12.55


13.35 - 14.25


16.05 - 17.25


18.35 - 18.55


 


Przejezdny dla ruchu kołowego:


8.30 - 10.30


11.00 - 12.00


13.00 - 13.30


14.30 - 16.00


17.30 - 18.30


19.00 - 8.00


 


UWAGA. W przypadku rozpoczęcia remontu Kanału Niegocińskiego, wprowadzone zostanie dodatkowe otwarcie mostu dla ruchu wodnego w godz. 20.30 - 21.00.


Na potrzeby wykonywania akcji technicznych przez administratora drogi wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Giżycku), po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu, umożliwia się uruchamianie dodatkowej przeprawy w godzinach 7.30-7.45.


 


Od 1 listopada 2016 do 31 marca 2017  most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.


Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.


 

Kontakt telefoniczny z obsługą mostu:


tel. komórkowy 694 416 394, tel. stacjonarny 87 428 12 56


 


Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą mostu, sterówka mostu obrotowego wyposażona jest również w radiotelefon, który pracuje na 9 kanale pasma morskiego 156,450 MHz.


Istnieje możliwość uzyskania pamiątkowej pieczęci, będącej potwierdzeniem obecności na moście obrotowym w Giżycku.


Stempel dostępny jest u kierownika przeprawy.


 


ZAPRASZAMY


APLIKACJA "MOST OBROTOWY" stworzona przez giżycczanina Macieja Czajkowskiego, z aktualną informacją o otwarciu i zamknięciu mostuWarto zobaczyć:


informacje o XIX-wiecznym zabytku