Teleopieka i Korpus Wsparcia Seniora 2022 | ZAPRASZAMY

Drodzy Giżyccy Seniorzy, rodziny i znajomi osób starszych z Giżycka!

 

W 2022 roku rozpoczął się już 6 rok funkcjonowania teleopieki domowej w Giżycku tzw. „przycisku życia”, pod honorowym patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Jest to dla nas duży sukces i radość z tego, że udało nam się wprowadzić system teleopieki, jako pierwszym w województwie Warmińsko-Mazurskim, a tym samym  zapewnić giżyckim seniorom (osobom samotnym, schorowanym) poczucie bezpieczeństwa, a najbliższej rodzinie - komfortu, że ich bliski jest pod stałą fachową opieką.

 

Ważne jest również, aby osoba starsza, niepełnosprawna, chora, czasowo lub trwale niesamodzielna, wymagająca opieki, jak najdłużej mogła bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym, gdzie czuje się najlepiej, a teleopieka na to pozwala.

 

Od 2017 r. do dzisiaj zapisanych było ok 90 seniorów, jednak z różnych przyczyn, liczba ta, stale się zmienia (zgony w wyniku upadku, udaru, zatoru, ataku epilepsji, utraty przytomności spowodowanej hipoglikemią „niedocukrzeniem”, zatrzymania akcji serca, zabrania seniora do innego miejsca zamieszkania, umieszczenie seniora np. w DPS, itp.), obecnie mamy zarejestrowanych i aktywnych ponad 46 osób.

Co roku jesteśmy przygotowani do utrzymania systemu, z którego korzystają giżyccy, seniorzy, niemniej staramy się zwiększać liczbę urządzeń, aby nikomu nie zabrakło.

 

 

 

 

 

Aby skorzystać z bezpłatnej teleopieki domowej Podopieczny musi:

-          być mieszkańcem Giżycka,

-          być osobą starszą (po 60 r. ż.), samotną, schorowaną,

-          posiadać telefon stacjonarny lub komórkowy,

-            w przypadku przypisania do seniora urządzenia II generacji, posiadanie telefonu nie jest   potrzebne (urządzenie do seniora dobiera Koordynator),

-          opłacać terminowo swoje należności za abonament telekomunikacyjny,

-          posiadać poprawnie działającą linię telekomunikacyjną,

-          posiadać numer, który nie jest w żaden sposób zastrzeżony lub ukryty,

-          być osobą zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia i działania powierzonego urządzenia „PRZYCISKU ŻYCIA”,

-          wypełnić z Koordynatorem niezbędne dokumenty pozwalające na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania Podopiecznego.

 

Te kryteria są bardzo ważne dla zasadności prowadzenia systemu, włączenia odpowiedniej osoby do teleopieki i jej dalszego finansowania.

 

KORPUS WSPARCIA SENIORA 2022 – DOBRE WIEŚCI!

 

W lutym tego roku pojawiła się informacja o możliwości przystąpienia do rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora 2022” (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), który pierwszy raz zaproponował możliwość otrzymania 100% dofinansowania teleopieki z II modułu (środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Giżycko otrzymało kwotę w wysokości 68 500,00 zł. Przyjęty program jest między innymi odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oczywiście Miasto Giżycko wystąpiło z wnioskiem oraz kosztorysem i otrzymaliśmy 100% wnioskowanych kosztów. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie liczby nowoczesnych urządzeń II generacji (czujnik upadku, pomiar tętna, geolokalizacja GPS, krokomierz),
o kolejne 55 sztuk. Zapraszamy zatem giżyckich seniorów spełniających powyższe kryteria do zgłaszania się bezpośrednio do koordynatora giżyckiej teleopieki domowej, celem weryfikacji i włączenia do bezpłatnego systemu ratującego życie w chwili jego zagrożenia.

 

Teleopieka plakat

PLAKAT DO POBRANIA

PLAKAT DO POBRANIA 

 

Apeluję do wszystkich lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych, księży, pracowników MOPS, rodzin, sąsiadów, aby nie byli obojętni na moją prośbę i zgłaszali osoby samotne z wielochorobowością do bezpłatnego systemu. To w Państwa środowiskach jest najwięcej osób, które powinny być wyposażone w „przycisk życia”.

 

Nadmienię, że w krajach wysokorozwiniętych „teleopieka” przepisywana jest jako recepta, co daje większy odsetek zgłoszonych osób chorych skazanych na samotność. Wystarczy zadzwonić do mnie pod numer tel.: 798 112 125 i zgłosić osobę, resztę osobiście wszystko zorganizuję.

 

Zapraszam wszystkich Państwa do włączenia się w rozwój bezpłatnej teleopieki domowej skierowanej do giżyckich seniorów poprzez zgłaszanie osób, które według Państwa powinny zostać objęte „przyciskiem życia”.

 

To nic Państwa, ani Seniora nie kosztuje, a jak bardzo podnosi poczucie bezpieczeństwa naszych seniorów i  ich rodzin. Zadbajmy o nich wspólnie!

 

 

Do pobrania: 

Program Korpus Wsparcia Seniorów 2022
Program​_Korpus​_Wsparcia​_Seniorów​_2022-1.pdf 0.56MB

Informator Korpus Wsparcia Seniorów 2022
Informator​_Korpus​_Wsparcia​_Seniorów​_2022.pdf 0.63MB

 

dr Katarzyna Karolska

Koordynator Systemu Teleopieki Domowej w Giżycku

Główny Specjalista Biura Promocji i Polityki Społecznej

Urzędu Miejskiego w Giżycku