Telefony

TELEFONY ALARMOWE

 

112 CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 

997 POLICJA 
998 STRAŻ POŻARNA 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE 

601100100, 874282300 MAZURSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 

992 POGOTOWIE GAZOWE 

991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 

993, 874287348 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 

877324123 CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

986, 87 428 57 54 STRAŻ MIEJSKA 


WAŻNE TELEFONY


877324111 URZĄD MIEJSKI w GIŻYCKU 

874285606 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
874285958 STAROSTWO GIŻYCKIE 

874296666 SZPITAL GIŻYCKI 

874296683 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

874282560 PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE