Technikum Nr 2 (ZSE)

  • Nazwa firmy

    Technikum Nr 2 (ZSE)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Henryk Kondratowicz

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Technikum Nr 2
zawody:
- Technik Elektronik,
- Technik Informatyk,
- Technik Teleinformatyk,
- Technik Mechatronik,
- Technik Elektryk,
- Technik Ekonomista

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.30-15.00