Technikum Inżynierii Środowiska I Melioracji (ZSKŚiA)

  • Nazwa firmy

    Technikum Inżynierii Środowiska I Melioracji (ZSKŚiA)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Jarosław Kulhawik

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

Absolwenci Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji uzyskują tytuł zawodowy technika inżynierii środowiska i melioracji, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, doskonalenie zawodowe, dokształcanie i przekwalifikowanie w grupie zawodów pokrewnych. Absolwenci technikum otrzymują ponadto wykształcenie średnie ogólne umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości, które stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00