Technikum Budowlane (ZSKŚiA)

  • Nazwa firmy

    Technikum Budowlane (ZSKŚiA)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Jarosław Kulhawik

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

TECHNIKUM BUDOWLANE

W wyniku kształcenia w technikum budowlanym absolwent uzyska tytuł technika budownictwa i przygotowanie do pracy w bezpośrednim wykonawstwie a po odbyciu stażu zawodowego możliwość uzyskania uprawnień budowlanych

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00