Technikum Architektury Krajobrazu (ZSKŚiA)

  • Nazwa firmy

    Technikum Architektury Krajobrazu (ZSKŚiA)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Jarosław Kulhawik

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Absolwenci Technikum Architektury Krajobrazu uzyskują tytuł technika architektury krajobrazu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w firmach zajmujących się zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych, projektowaniem i wykonawstwem elementów małej architektury, zagospodarowaniem terenów pobudowanych oraz w przedsiębiorstwach szkółkarskich i ogrodniczych. Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej z zakresie planowania, zagospodarowania i urządzania terenów zielonych.

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00