Technikum Agrobiznesu (ZSKŚiA)

  • Nazwa firmy

    Technikum Agrobiznesu (ZSKŚiA)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Jarosław Kulhawik

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

TECHNIKUM AGROBIZNESU

Absolwenci Technikum Agrobiznesu uzyskują tytuł technika agrobiznesu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Technik agrobiznesu jest zawodem szeroko profilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: finansów i bankowości w agrobiznesie, rynku rolnego, produkcji rolniczej, produkcji ogrodniczej, obsługi ruchu turystycznego na wsi (agroturystyki), usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej oraz usług weterynaryjnych.

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00