Światowy Dzień Zdrowia | 7 kwietnia

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tegorocznym obchodom koordynowanym przez World Health Organization towarzyszy hasło Our planet, our health | Nasza planeta, nasze zdrowie.

Światowy Dzień zdrowia baner    

World Health Day 

Światowy Dzień Zdrowia 

7 kwietnia 2022

 

W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, w Światowym Dniu Zdrowia 2022, WHO skupia globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie.   

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich? Gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu? Gdzie miasta nadają się do życia, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety? 

 

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć.

Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny. Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny.

 

Ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych.

W ogrzewanym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie.

 

Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór, i trafiły do ​​naszego łańcucha pokarmowego.

Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

 

Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społeczeństwa.

Podczas gdy pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, uwydatniła również nierówności w naszym świecie. Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społeczeństwa i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia społeczeństw zapewniających zrównoważony dobrostan, zaangażowanych w osiągnięcie sprawiedliwego zdrowia teraz i dla przyszłych pokoleń bez naruszania limitów ekologicznych.

 

Gospodarka dobrobytu

Obecny model gospodarki prowadzi do niesprawiedliwego podziału dochodów, bogactwa i władzy, przy zbyt wielu ludziach wciąż żyjących w ubóstwie i niestabilności. Gospodarka dobrobytu ma na celu dobro człowieka, równość i zrównoważony rozwój ekologiczny. Cele te przekładają się na długoterminowe inwestycje, budżety dobrobytu, ochronę socjalną oraz strategie prawne i podatkowe. Przerwanie tych cykli destrukcji planety i zdrowia ludzkiego wymaga działań legislacyjnych, reformy korporacyjnej i wsparcia jednostek oraz zachęcania ich do dokonywania zdrowych wyborów.

 

Źródło informacji: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022#

Grafika: https://www.gov.pl/web/wsse-lublin/swiatowy-dzien-zdrowia-2022