Reaguj na przemoc wobec osób starszych

14 listopada będziemy obchodzić Światowy Dzień Seniora. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w specjalnym liście wystosowanym do giżyckiego ratusza zwraca uwagę na sytuację osób starszych, zwłaszcza w kontekście doświadczania przez nich przemocy ze strony najbliższych. 

Przemoc wobec osób starszych jest poważnym problemem społecznym, moralnym i prawnym. Jest naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka - prawa do życia i zdrowia, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Przemoc, jakiej doświadczają osoby starsze, jest pojęciem szerokim i nie oznacza tylko przemocy fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej. SZczególną formą przemocy, na którą najbardziej narażeni są seniorzy z racji wieku, a często też niepełnosprawności jest zaniedbanie. Wiąże się ono z niezaspokajaniem podstawowych potrzeb emocjonalnych, fizycznych i medycznych poprzez brak opieki lub niewłaściwe jej sprawowanie, narażanie na głód i chłód emocjonalny oraz pozostawienie w złych warunkach lokalowych i bytowych. 

 

Seniorzy powinni mieć prawo do godnego, bezpiecznego i spokojnego życia, a rolą rodziny ale także instytucji jest stworzenie im warunków gwarantujących to prawo. 

 

Osoby starsze, które są ofiarami przemocy, bardzo często nie wiedzą gdzie mogą szukać pomocy, ich niepełnosprawność nie pozwala im na samodzielne poruszanie się, a to powoduje izolację od świata zewnętrznego. Ponadto osoby starsze boją się ujawnienia przykrych faktów z uwagi na duże prawdopodobieństwo nasilenia się przemocy. Również brak zaufania do instytucji pomocowych, zależność od innych osób, wstyd przed znajomymi, ale i nadzieja na poprawienie się stosunków rodzinnych to kolejne powody, dla których seniorzy decydują się na nieujawnianie tego problemu.

 

Dlatego też zwracam się do Państwa z apelem o zwrócenie uwagi i wykazanie szczególnej wrażliwości na sytuację osób starszych, zwłaszcza w kontekście doświadczenia przez nich przemocy ze strony najbliższych. Istotne wydaje się zadbanie o upowszechnienie praktycznych informacji związanych z przemocą wobec osób starszych i możliwościami uzyskania pomocy. Zachęcam także do podejmowania wszelkich inicjatyw ukierunkowanych na edukowanie seniorów w zakresie przemocy w rodzinie. 

 

Dodatkowo rekomenduję wykorzystanie, w powyższych działaniach, filmu edukacyjno-prewencyjnego, zrealizowanego przez Fundację ProPublika w ramach zadania publicznego "Bezpieczny senior - wiem i pomagam. Edycja ogólnopolska", dofinansowanego ze środków "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020". Materiał jest dostępny w serwisie internetowym YouTube -  z up.  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urszula Jędrychowska Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Seniorów.