Światowy Dzień Seniora | Giżyckie działania na rzecz seniorów

Ponad 26% mieszkańców Giżycka stanowią seniorzy. Dziś, w Światowy Dzień Seniora, składamy najlepsze życzenia wszystkim giżyckim seniorom, a szczególnie ciepło myślimy o tych, którzy w jesieni życia potrzebują najwięcej pomocy i wsparcia.

Z okazji święta przypominamy o działaniach prowadzonych w Giżycku na rzecz osób starszych. Z jakich aktywności mogą korzystać seniorzy? Jakie udogodnienia dla nich przygotowano? Jakie programy specjalnie działają na rzecz seniorów? Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące seniorów. 

Seniorka na rowerze

Wśród najważniejszych działań, prowadzonych w Giżycku, z myślą o seniorach znajdują się:

 • TELEOPIEKA - to innowacyjne rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Teleopieka

 • KOPERTA ŻYCIA - jest ona ważnym narzędziem, ułatwiającym pracę służbom medycznym. W skrócie - to dokument zawierający formularz z krótkim opisem historii choroby podopiecznego, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego.

Koordynatorem obu akcji jest dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

Koperta Życia


Niezbędnik Seniora

 

 

 • GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA - to projekt kierowany do wszystkich mieszkańców Giżycka. Karta umożliwia dostęp do szerokiego katalogu ulg i zwolnień obejmujących np. zniżki na pływalnię miejską, lodowisko czy imprezy biletowane, a także rabaty u lokalnych przedsiębiorców z rożnych branż. Operatorem karty jest Urząd Miejski w Giżycku.

 • OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY -  to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 


 • DZIAŁANIA W RAMACH CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
  - Zajęcia edukacyjne, komputerowe, rekreacyjne i sportowe (ponad 30 kół zainteresowań) , oferta kulturalna, program zdrowego stylu życia, promocja badań profilaktycznych seniorów,  - Giżycki Uniwersytet III Wieku i Klub Seniora – 11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 9 b
  - Giżycka Karta Seniora - ulgi w punktach usługowych i handlowych dla osób w wieku 60 plus
  - Wolontariat w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i zależnym, pomocy przy organizacji imprez, a także w zbiórkach żywności dla osób potrzebujących
  - Działania na rzecz wsparcia seniorów
  - Poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne
  - Wsparcie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy
  - Door-to-door (bezpłatne usługi transportowe dla mieszkańców Giżycka wymagających wsparcia w zakresie mobilności

Kontakt: ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 13 36, cpuis@gizycko.pl. Biuro: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.centrumprofilaktyki.pl


GIŻYCKA RADA SENIORÓW
- Działalność doradcza i inicjatywna na rzecz osób starszych
- „Złota rączka” – pomoc w drobnych naprawach domowych
- Konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”
Rada Seniorów

 

Kontakt: tel. 87 429 13 36


 • DZIAŁANIA W RAMACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

- Wsparcie finansowe w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych

- Pomoc na zakup żywności

- Kierowanie po pomoc żywnościową w Banku Żywności (CIS)

- Wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów

- Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych

- Kierowanie do domów pomocy społecznej

- Działania o charakterze poradnictwa i informowanie o możliwości uzyskania wsparcia z innych systemów pomocowych

- Promowanie zdrowego stylu życia

- Wsparcie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy

 

Kontakt: ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 40 42, e-mail mops@gizycko.pl


 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW
  -
  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Giżycku, Olsztyńska 6A, 506 943 511, 87 428 42 59, https://www.pzerii.com.pl/kontakt/

  - Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół "Tulipany", ul. Bohaterów Westerplatte 24 lok. 2, tel. 794 301 066, http://www.tulipany.gizycko.pl 

  - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Giżycku, ul. Bohaterów Westerplatte 4, tel. 607 652 110