Komunikacja | Drogi

Komunikacja | Drogi

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Strefy płatnego parkowania i płatne parkingi

Fala

 

Podstawowe informacje o opłatach i zasadach funkcjonowania Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania i Płatnych Parkingów (SSPP i PP)

 

  • Okres obowiązywania: 1 maja – 30 września.

Co różni SSPP i PP?

SEZONOWA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SSPP) – oznaczona kolorem niebieskim na mapie - pobór opłat w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 20.00.

 

MIEJSKIE PŁATNE PARKINGI (PP) – oznaczone kolorem czerwonym na mapie – pobór opłat 7 dni w tygodniu w godz. 8.00. - 20.00.

 

SPP i PP

 

Mapa opracowana przez pracowników Wydziału Planowania i Inwestycji UM

 

 

 

STAWKI OPŁAT

 

 

Opłaty jednorazowe

 • Za 30 minut parkowania | 1,00 zł
 • Za 1 godzinę parkowania | 3,00 zł
 • Za 2 godzinę parkowania | 3,50 zł
 • Za 3 godzinę parkowania | 4,00 zł
 • Za 4 i każdą następną godzinę parkowania | 3,00 zł

Opłaty specjalne

  • Opłata całodzienna | 20,00 zł
  • Opłata tygodniowa | 60,00 zł

Opłata dodatkowa 

  • Opłata nakładana z tytułu niewniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania | 100 zł 

FORMA OPŁATY

 

Opłaty w parkomatach

 • blik,
 • karta płatnicza,
 • gotówka,

Opłaty online

 • aplikacje mobilne (CityParkApp)
 • aplikacje bankowe

Opłata za abonament w Biurze SPP i PP

 • gotówka,
 • możliwe również wykonanie przelewu i okazanie potwierdzenia obsłudze.

 

 

ABONAMENTY w SSPP i PP

 

  • Karta abonamentowa* dla mieszkańca strefy – 1,00 zł/miesiąc – dotyczy jednej ulicy przy której dana osoba jest zameldowana. Karta ta będzie wydawana zgodnie z adresem zameldowania przy odcinkach ulic objętych SEZONOWĄ STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA. W celu jej wykupienia niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie przy danej ulicy. Dokument potwierdzający zameldowanie można nieodpłatnie pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu. Karta abonamentowa będzie zawierała numer rejestracyjny pojazdu. Ten typ abonamentu nie będzie dostępny w obrębie płatnych parkingów.
  • Karta abonamentowa* dla osób posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca – 20,00 zł/miesiąc, przysługująca mieszkańcom Giżycka, którzy posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca, dotyczy wszystkich ulic włączonych do Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania, zawiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP.
  • Karta abonamentowa* – 90,00 zł/miesiąc dla pozostałych użytkowników strefy – przysługuje niezależnie od miejsca zameldowania oraz posiadania Giżyckiej Karty Mieszkańca. Zawiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP.
  • Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce parkingowe (kopertę) – 400,00 zł/miesiąc. – dająca gwarancje zapewnienia miejsca parkingowego. Miejsce postojowe na wyłączność będzie można wykupić zarówno w obrębie SSPP i PP.
  • W obrębie płatnych parkingów mogą być wykorzystywane abonamenty zakupione w sezonowej strefie płatnego parkowania z wyjątkiem abonamentu mieszkańca Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania, który dotyczy tylko jednej ulicy - na której dana osoba jest zameldowana.

Gdzie kupić karty abonamentowe?

Biuro SPP i PP

 

ul. Warszawska 7 (wejście od strony ul. Kętrzyńskiego)

 

Czynne od 8 kwietnia 2024 r.

w godz. 9.00-17.00, w dni robocze 


 

Firma obsługująca giżycką SPP uruchomiła również na swojej stronie zakładkę dedykowaną dla Giżycka. Zawiera wszystkie informacje dot. SPP i PP.

https://www.cityparkapp.pl/gizycko