Strategia Rozwoju Giżycka 2023-2030 przyjęta

Informujemy o podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku Uchwały nr XCI/121/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023 - 2030.

 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu, jak i do aktywnego włączania się w proces realizacji zapisów strategii.

 

Zobacz: DOKUMENT STRATEGII

 

Link do informacji związanych z opracowywaniem strategii miasta:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1219/wiadomosc/665486/strategia_rozwoju_gizycka_na_lata_20232030

 

Przyjęta uchwała i szczegółowe informacje:

https://bip.gizycko.pl/organy/106/dokumenty/1210/wiadomosc/722727/uchwala_nr_xci1212023_rady_miejskiej_w_gizycku_z_28_listopada_20

 

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023 - 2030.