Strategia Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030 | Wypełnij ankietę

Drodzy Mieszkańcy! Miasto Giżycko przystąpiło do sporządzania projektu "Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030".

Strategia Rozwoju gminy jest dokumentem strategicznym, który wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy oraz jest narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w niej celów.

 

Nowa Strategia Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030 będzie wpisywać się w aktualne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju społeczno gospodarczego, które dynamicznie się zmieniają.

 

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby Miasta
zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Giżycka
do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie
anonimowej ankiety do dnia 21 stycznia 2023 r.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ:

Giżycko z lotu ptakaFot. gizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski