Stowarzyszenie "Złych Dzieci"

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie "Złych Dzieci"

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Staszica 13, 11-500 Giżycko

Branża
Celem stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, schronisk dla nieletnich, świetlic socjoterapeutycznych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii dzieci i młodzieży.