Stowarzyszenie Taksówkarzy "Radio-Taxi Giżycko"

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Taksówkarzy "Radio-Taxi Giżycko"

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko

Branża
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzacja inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi usług przewozowych taksówkami osobowymi oraz wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do zawodu taksówkarza.