Stowarzyszenie "ROTARY-CLUB"

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie "ROTARY-CLUB"

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Wojska Polskiego 37, 11-500 Giżycko

Branża
Celem stowarzyszenia jest gotowość niesienia pomocy w życiu codziennym poprzez afirmację przyjaźni, szerzenie reguł etycznych w życiu prywatnym i zawodowym oraz popieranie działalności członków stowarzyszenia- prywatnej, zawodowej i publicznej.