Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kolejowa 22, 11-500 Giżycko

Branża
Celem stowarzyszenia jest propagowanie, rozpowszechnianie i wspieranie wszelkich form aktywności artystycznej, a szczególnie muzycznych.