Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych "RATUNEK"

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych "RATUNEK"

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko

Branża
Cele organizacji to przede wszystkim udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych, pomoc w organizowaniu rehabilitacji poszkodowanym, a także podnoszenie kwalifikacji personelu w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym.