Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA"

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA"

  • Nazwa skrócona

    Stowarzyszenie "SZANSA"

  • Adres

    ulica: ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Branża
wspieranie osób niepełnosprawnych