Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepołnosprawnych

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepołnosprawnych

  • Nazwa skrócona

    "Podaruj Dziecku Radość"

  • Adres

    ulica: ul. Wiejska 50, 11-500 Giżycko

Branża
Joanna Witek – prezes
Anna Irena Trześniewska - wiceprezes
Lemańska Jadwiga - sekretarz
Bieleniewicz Andrzej – członek
Pyrko Grażyna Jadwiga - członek

Celem Stowarzyszenia jest:
a) dzielenie się osobistym doświadczeniem, przydatnymi informacjami, nadzieją, siłą i mądrością, emocjami i uczuciami, pomysłami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, sposobami skutecznego radzenia sobie z problemami
b) nawiązywanie współpracy z instytucjami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi
c) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych
d) nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych
e) organizowanie imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia
f) prowadzenie działalności integrującej osoby zdrowe i niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną
g) inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności dzieci niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym
h) wspieranie możliwie pełnego usamodzielniania się osób niepełnosprawnych
i) wdrażanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do aktywnego życia społecznego
j) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i innych osób mających kontakt z osobami niepełnosprawnymi
k) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej