Stowarzyszenie Handlowców Placu Targowego

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Handlowców Placu Targowego

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 1/4, 11-500 Giżycko

Branża
Celem stowarzyszenia jest współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia oraz wielostronne propagowanie działalności handlowej i wytwórczej jej członków.