Spotkanie Zespołu ds. GBO (nagranie audio z 16 maja 2018 r.) oraz Lokalne Spotkania Mieszkańców

W środę, 16 maja 2018 r., o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej, odbyło się spotkanie Zespołu ds. GBO z autorami projektów, zgłoszonych w ramach GBO 2019 (lista obecności).


Zaproszeni projektodawcy zaprezentowali zgłoszone przedsięwzięcia oraz zobowiązali się do pisemnego uszczegółowienia projektów do 17 maja, do godz. 12.00.


Ustalono także termin Lokalnych Spotkań Mieszkańców, które wyznaczono na 24 maja 2018 r., godz. 16,00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Zapraszamy do odsłuchania nagrania spotkania Zespołu ds. GBO z autorami projektów.

 

DO POBRANIA:


Opinie Zespołu i charakterystyka projektów


 
Tekst: Magdalena Telak