Senior | Regionalne konkursy i spotkania

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprasza giżyckich seniorów do uczestnictwa w ostatnio ogłoszonych konkursach i webinariach.

  • Konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”.

O dofinansowanie w trybie konkursowym mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych. 

Szczegóły konkursu pod linkiem:

https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-o-konkursie-na-podstawie-art-12-c-ustawy-z-dnia-17-lutego-2005-roku-o-informatyzacji-dzialalnosci-podmiotow-realizujacych-zadania-publiczne-dz-u-z-2021-r-poz-2070-z-pozn-zm-zwanej-dalej-ustawa-minister-cyfryzacji-oglasza-konkurs-na-dofinansowani.html

 

  • Konkurs na Aktywnego seniora/seniorkę oraz inicjatywę seniorską POTRZEBNI.

To dobra okazja o przedstawienia/promocji osób ze środowiska seniorskiego oraz działań/inicjatyw samorządów i organizacji  na rzecz osób starszych.

Zgłoszenia należy przesłać do 25 września 2022.

Szczegóły/zasady/zgłoszenia na stronie

https://federacjafosa.pl/konkurs-aktywny-senior-seniorka-potrzebni/

 

  • Cykl spotkań w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

 

Najbliższe spotkanie:

21 września | „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne

 

Program_CEDUR_dot-_szkolenia_21-09-2022 

Odnośnik do formularza zgłoszeniowego: