Projekty

Projekty

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Fala

 

Logotypy

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego,
w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Gmina Miejska Giżycko w ramach programu otrzymała dofinansowanie na następujące zadania:

 

EDYCJA I:

  • "Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją".
    Dofinansowanie: 10 414 849,92 zł

EDYCJA II:

  • „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina ‘Fala’ na Giżyckie Centrum Pokoleń – etap I”. Dofinansowanie: 19 584 900,00 zł

EDYCJA III:

  • „Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku”. Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

EDYCJA VI:

  • „Przebudowa drogi gminnej nr 205049N ul. Łuczańska w Giżycku”. Dofinansowanie: 619 162,02 zł

EDYCJA VIII:

  • „Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.”. Dofinansowanie: 9 999 400,00 zł
  • „Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Giżycku – etap I – Budowa trybun”. Dofinansowanie: 4 050 000,00 zł
  • „Budowa, przebudowa i remont nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku”. Dofinansowanie 1 445 000,00 zł

 

Logo Polski Ład

https://www.bgk.pl/polski-lad/