Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Fala

 


 

bip.gizycko.pl/rzadowy_fundusz_inwestycji_lokalnych

Inwestycje Gminy Miejskiej Giżycko z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - dofinansowanie 1 380 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 4 869 291,27 zł.
  1. Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku - dofinansowanie 229 801,00 zł, całkowita wartość inwestycji 339 695,16 zł.
  2. Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Giżycku - dofinansowanie 1 605 891,00 zł, całkowita wartość inwestycji 2 910 418,54 zł.
  3. Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - dofinansowanie 307 965,00 zł, całkowita wartość inwestycji 5 785 488,00 zł.
  4. Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - dofinansowanie 10 200 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 10 994 805,11 zł.
  5. Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku - dofinansowanie 573 298,00 zł, całkowita wartość inwestycji 573 298,00 zł.
  6. Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - dofinansowanie 31 740,00 zł, całkowita wartość inwestycji 3 688 488,00 zł.
  7. Przebudowa fragmentu drogi ul. Andrzeja Struga w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych - dofinansowanie 15 045,00 zł, całkowita wartość inwestycji 15 045,00 zł.
  8. Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku - dofinansowanie 46 322,00 zł, całkowita wartość inwestycji  46 322,00 zł