Rynek pracy w powiecie | Analizy Urzędu Pracy

Giżycki Urząd Pracy regularnie przygotowuje raporty i analizy dotyczące lokalnego rynku pracy. Analitycy giżyckiego Urzędu Pracy w swoich zestawieniach określają poziomy i dynamikę bezrobocia, jego strukturę, sposoby aktywizacji i pośrednictwo pracy. 

 

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATU GIŻYCKIEGO WE WRZEŚNIU 2023 ROKU


 Według danych z ostatniej analizy (koniec września 2023 r.) w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1275 bezrobotnych, w tym 667 kobiety. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 8,2% w porównaniu ze stanem z końca września ubiegłego roku.  
 
W omawianym miesiącu zarejestrowało się 229 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściły 173 osoby. 
 
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec sierpnia 2023 r. wynosiła 7,6% ludności aktywnej zawodowo (tj. o 0,8 pkt proc. więcej niż w sierpniu 2022 r.), kraj –  5,0%, województwo – 8,1%, podregion ełcki – 10,3%.
 
Wśród narzędzi aktywizujących zawodowo bezrobotnych znajdują się: roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, szkolenia itp. (szczegóły określono na stronach 12-15 wspomnianej analizy).
 
We wrześniu br., w urzędzie pracy zgłoszono i pozyskano 128 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Co ważne, na jedną ofertę pracy przypadało ok. 10 bezrobotnych.
 

 

Fot. nagłówkowe: arch. Starostwa Powiatowego w Giżycku