Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku

Fala

Gmina Miejska Giżycko realizuje zadanie pn. „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku”, realizowane przy współfinansowaniu ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do Spraw Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2023.

 

Logo

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej położony u zbiegu ulic Moniuszki i Turystycznej w Giżycku jest największą nekropolą z tego okresu w powiecie giżyckim.

 

Celem zadania jest przywrócenie dawnej świetności nagrobkom znajdującym się na zabytkowym cmentarzu. Zadanie obejmie renowację 207 nagrobków – usunięcie pokrywających je mchów i porostów, odnowienie inskrypcji oraz pokrycie środkiem zabezpieczającym przed ponownym porastaniem niepożądaną roślinnością.

 

Cmentarz wojenny przy Twierdzy Boyen w Giżycku jest miejscem masowo odwiedzanym przez turystów, udających się na zwiedzanie Twierdzy Boyen – sztandarowego zabytku I wojny światowej na Mazurach. Rezultatem realizacji zadania będzie nadanie cmentarzowi właściwego, zadbanego stanu.

 

Przy realizacji zadania wnioskodawca podejmie współpracę z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej, organizacją pozarządową o profilu naukowym, zajmującą się badaniami o działalnością popularyzatorską w zakresie dziedzictwa I wojny światowej (www.wielka-wojna.pl, profil fb: Dziedzictwo Wielkiej Wojny), mająca na swoim koncie zrealizowane projekty renowacji cmentarzy z czasów I wojny światowej.

 

Całkowita wartość zadania: 31 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego to: 25 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 31.12.2023 r.