Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej nr 205083N ul. Nowowiejska w Giżycku

Fala

Logo

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 205083N ul. Nowowiejska w Giżycku. 

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Rozpoczęcie realizacji: 3 czerwca 2022 r.

Zakończenie realizacji: 14 listopada 2022 r. 

                                                                                                                                                   

Realizacja zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg poprzez remont nawierzchni chodnika i odtworzenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych
w kolorze białoczerwonym, w technologii grubowarstwowej.

W ramach przeprowadzonej inwestycji został ułatwiony dojazd do drogi wyższej kategorii – ulicy Obwodowej w Giżycku, do centrum miasta oraz do osiedla Wilanów, tym samym został podniesiony standard techniczny drogi i chodnika ul. Nowowiejskiej.

 

Wartość zadania:  1 771 506,90 zł

Wartość dofinansowania:  846 230,85 zł