Ukraina | PESEL KROK po KROKU

UA

 

CZYTAJ: AKTUALNE INFORMACJE O NADAWANIU NR PESEL OBYWATELOM UKRAINY


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy.

Informacja dotyczy osób, które wjechały legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski. Film w jasny sposób opisuje cały proces, krok po kroku. Szczegóły dotyczące rejestracji w Urzędzie Miejskim w Giżycku zebrano poniżej. 


Szczegóły dotyczące rejestracji w Urzędzie Miejskim w Giżycku 

 

REJESTRACJA

Stanowisko obsługi obywateli Ukrainy
Nadawanie numeru PESEL

 

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14

Pokój nr 1 | parter prawe skrzydło Urzędu, sala konferencyjna Biura Rady

 

Poniedziałek godz. 8.00-16.00

Wtorek-piątek 7.30-15.30

Nadawanie nr PESEL w Giżycku

W Urzędzie Miejskim w Giżycku utworzone zostało specjalne stanowisko obsługi obywateli Ukrainy, gdzie osoby zamieszkujące na terenie miasta Giżycka, mogą się rejestrować i składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Sprawy można załatwiać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30, parter prawe skrzydło Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 (sala konferencyjna Biura Rady).

 

Miejsce jest oznakowane, w pobliżu zorganizowano również kącik zabaw dla dzieci. Pracę punktu koordynują pracownicy Urzędu z Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, udzielają naszym gościom informacji w zakresie pomocy, czy załatwienia podstawowych spraw. W razie potrzeby można skorzystać też z tłumacza, dzięki naszej współpracy ze Związkiem Ukraińców Oddział Mazurski i Koło w Giżycku.

 

Ważne – każda z osób rejestrujących się, musi posiadać zdjęcie. Wymagane zdjęcia osobom przybyłym z Ukrainy zamieszkałym w Giżycku, wykonywane będą na zlecenie UM Giżycko w zarejestrowanych punktach pobytu uchodźców na terenie miasta oraz indywidualnie w zakładzie fotograficznym "No to FOTO" przy ul. Pocztowej 1. Zdjęcia wykonywane są nieodpłatnie.

 

 

Numer PESEL nadany zostanie po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o dostępne (w tym unieważnione) dokumenty jak paszport, dowód osobisty, ale także Karta Polaka, czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się akt urodzenia. W ramach procedury, od osób które będą rejestrowane, pobierane są również odciski palców. Nadanie numeru PESEL pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz uchodźców z Ukrainy. System rejestracji uchodźców ruszył od środy 16 marca.

 

KONTAKT

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku

87 7324 134, e-mail wso@gizycko.pl 

INFORMACJE

www.PomagamyUkrainie.gizycko.pl

 

 

Uchodźcy mieszkający na terenie gmin powiatu giżyckiego, rejestrować się mogą odpowiednio w tamtejszych Urzędach Gmin. Przydatne kontakty:

- Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 99 74

- Urząd Gminy Kruklanki ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, tel. 87 421 70 02 w. 45

- Urząd Gminy Miłki ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, tel. 87 55 59 061

- Urząd Gminy Wydminy Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, tel.  87 421 00 19 w. 110

- Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, tel. 87 429 39 68

 

 


Przydatne informacje:

  • świadczenia

Infolinia ZUS w języku ukraińskim MOPS świadczenie 300 zł | pomoc uchodźcom ZUS | Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy 500+ i inne świadczenia

  • strony i aplikacje

Zbiór informacji dla obywateli Ukrainy

Aplikacja Obywatel i dokument Diia.pl (usługi po nadaniu numer PESEL) gov.pl 

Przydatne informacje o nadawaniu numeru PESEL (gov.pl pytania odpowiedzi) 

Co daje ustawa z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy (Urząd do Spraw Cudzoziemców) 

Tekst ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

 

www.PomagamyUkrainie.gizycko.pl 

 

ULOTKA DO POBRANIA

   

 

 

 

 

opracowanie informacji: BPS 

wideo: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów