Przetarg na giżyckie mieszkania przy Dąbrowskiego

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Dąbrowskiego 6/12B, Dąbrowskiego 6/12A oraz Dąbrowskiego 6/9.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU OBWIESZCZENIE nr 52/2023


Nieruchomość nr 1 | ul. Dąbrowskiego 6/12B

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

lokal mieszkalny nr 12B położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 27,00 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 2804/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013599/4 (lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej)

 

Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:

lokal mieszkalny nr 12B położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 27,00 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 2804/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej, budynek podpiwniczony, dwupiętrowy, wybudowany w 1890 r. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa kamieniczna. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal znajduje się w suterenie budynku i składa się z przedpokoju, pokoju, aneksu kuchennego oraz łazienki. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, centralne ogrzewanie lokalne piecem kaflowym.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku VI/8/99 z dnia 24.02.1999 r. i znajduje się w konturze 40.MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym; nieruchomość wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-3409 decyzją nr: wkz 534/935/d/92 z dnia 1992-10-29.

 

Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie: 80 000 zł

(cena wywoławcza na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. została obniżona o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.)

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Wadium: 8 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 8 000,00 zł do dnia 7 lipca 2023 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121; w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 


Nieruchomość nr 2 | ul. Dąbrowskiego 6/12A

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

lokal mieszkalny nr 12A położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 33,00 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 3427/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013599/4 (lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej)

 

Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:

lokal mieszkalny nr 12A położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 33,00 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 3427/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej, budynek podpiwniczony, dwupiętrowy, wybudowany w 1890 r. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa kamieniczna. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal znajduje się w suterenie budynku i składa się z pokoju, kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, centralne ogrzewanie lokalne piecem kaflowym.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku VI/8/99 z dnia 24.02.1999 r. i znajduje się w konturze 40.MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym; nieruchomość wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-3409 decyzją nr: wkz 534/935/d/92 z dnia 1992-10-29.

 

Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie: 100 000 zł

(cena wywoławcza na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. została obniżona o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.)

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Wadium: 10 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł do dnia 7 lipca 2023 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 1. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 2. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121; w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 


Nieruchomość nr 3 | ul. Dąbrowskiego 6/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 68,20 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 7083/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013599/4 (lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej)

 

Opis nieruchomości wraz z powierzchnią:

lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 68,20 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 7083/147601 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 682 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0562 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej, budynek podpiwniczony, dwupiętrowy, wybudowany w 1890 r. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa kamieniczna. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal znajduje się na II piętrze budynku i składa się z przedpokoju, 3 pokoi, „ślepej” kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa płycinowa. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, centralne ogrzewanie lokalne piecem na paliwo stałe.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku VI/8/99 z dnia 24.02.1999 r. i znajduje się w konturze 40.MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym; nieruchomość wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-3409 decyzją nr: wkz 534/935/d/92 z dnia 1992-10-29.

 

Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie: 300 000 zł

(cena wywoławcza na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. została obniżona o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.)

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Wadium: 30 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 30 000,00 zł do dnia 7 lipca 2023r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121; w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 


Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Pozostałe informacje:

 1. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 2. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, której data zostanie wyznaczona  w okresie 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 45 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia   umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 9. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów,
  a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon 87 732 41 11 wew. 5, e-mail: zadzilko@gizycko.pl

 

Giżycko, dnia 22.05.2023 r.