Przetarg na budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów | Mazurska Pęta Rowerowa

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 koordynator projektu "Mazurska Pętla Rowerowa",  realizowanego jako część wspólnej strategii mazurskich samorządów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020, ogłosiło przetarg na "Budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów na terenie miasta Giżycko w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej". 

Zamawiający (Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020) informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod ww. adresem (zakładka „Aktualne”). Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

 

Termin składania ofert mija 17 marca 2022.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 


 

 

Mazurska Pętla Rowerowa to wspólne przedsięwzięcie wszystkich gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Nadleśnictw z krainy wielkich jezior.

 

300 km malowniczej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą wspierającą rowerzystów umożliwia poznanie Mazur z perspektywy dwóch kółek. Na trasie znajdziemy informacje o lokalnych atrakcjach turystycznych, ciekawych wydarzeniach oraz miejscach cennych przyrodniczo. Na północy Mazurska Pętla Rowerowa łączy się ze Wschodnim Szlakiem Green Velo, najdłuższą tego rodzaju trasą w Polsce.

 

Przebieg trasy Mazurskiej Pętli Rowerowej oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, unikatu na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów. Całość pętli będzie liczyć ok. 310 km, a jej realizacja podzielona jest na 2 etapy. Etap I to 293km (drogi gminne, powiatowe oraz tereny leśne), Etap II (drogi krajowe i wojewódzkie) to 17 km. Realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej potrwa do 2023 roku, lecz już dziś można korzystać z wielu odcinków trasy.

 

Na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej przygotowywane są specjalne Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), które umożliwią organizację postojów. Wzdłuż szlaku przewidzianych jest 18 MOR’ów, wyposażonych w wiaty, zadaszenia, sanitariaty oraz teren przystosowany do wypoczynku. Dodatkowo szlak uatrakcyjni 9 wież widokowych, z których będzie można podziwiać panoramę Mazur, a także tablice informujące o lokalnych atrakcjach, ciekawych wydarzeniach czy miejscach cennych przyrodniczo.

 

Mazurska Pętla Rowerowa daje możliwość nie tylko podziwiania mazurskiej przyrody, ale również odwiedzenia atrakcji Krainy Wielkich Jeziora Mazurskich, w tym m.in. najstarszego kościoła na Mazurach w Miłkach, zabytkowego obrotowego mostu i XIX-wiecznej Twierdzy Boyen w Giżycku, malowniczo położonego amfiteatru w Mrągowie, urokliwej Leśniczówki Pranie, rezerwatu łabędzia niemego na jeziorze Łuknajno czy ostoi żurawi na Bagnach Nietlickich. Rajd rowerowy możemy połączyć z rejsem po jeziorach, spływem kajakowym lub przejażdżką konno po malowniczych Mazurach. Latem w mazurskich miejscowościach odbywają się liczne festiwale i wydarzenia kulturalno – sportowe (Mazury AirShow, Piknik Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Średniowiecza, zawody w kolarstwie górskim Milko Mazury MTB, czy Rajd Polski).

 

Realizacja inwestycji podzielona jest na dwa etapy.

 

I Etap Mazurskiej Pętli Rowerowej jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie z Gminą Giżycko, Miastem Giżycko, Miastem Mrągowo, Gminą Miłki, Gminą Orzysz, Gminą Pisz, Gminą Ruciane-Nida, Gminą Mikołajki, Gminą Mrągowo, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Pozezdrze, Powiatem Giżyckim, Powiatem Mrągowskim, Powiatem Piskim, Nadleśnictwem Borki, Nadleśnictwem Giżycko, Nadleśnictwem Mrągowo, Nadleśnictwem Pisz, Nadleśnictwem Maskulińskie,

Ten etap zakłada:

  • budowę 50 km wydzielonych ścieżek rowerowych,
  • remonty 16 km istniejących dróg,
  • oznakowanie 250 km dróg gminnych, powiatowych oraz leśnych
  • budowę 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (Świdry, Wilkasy, Bogacko, Giżycko, Kleszczewo, Okartowo, Kwik, Wiartel, Karwica, Ruciane-Nida, Mikołajki, Probark, Mrągowo, Ryn, Trygort, Ogonki, Pozezdrze)
  • 9 wież widokowych (Giżycko, Marcinowa Wola, Nowe Guty, Krzyże, Probark, Mrągowo, Kal, Węgorzewo)

Koszt inwestycji I Etapu Pętli to 61 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42 mln zł.

 

II Etap Mazurskiej Pętli Rowerowej jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Elementy inwestycji zlokalizowane są w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich. Program Inwestycji dla tego etapu Pętli przewiduje:

• budowę ok. 8 km wydzielonych ścieżek rowerowych
• budowę kładki rowerowej oraz 2 zatok autobusowych
• remont ok. 1 km istniejących chodników
• przebudowa skrzyżowania oraz sygnalizacji świetlnej na DK 16
• wykonanie oznakowania trasy.

Koszt inwestycji tego etapu Pętli to 20 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 mln zł.

ologowanie 

 

informacje: www.wielkiejeziora.pl

opracowanie: M. Kulas-Szyrmer Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko

fot. nagłówek: pixabay.com